از وب سمیرموبایل خوشتون اومد؟
(59.40%) 218
عالی
(22.07%) 81
خوب
(18.52%) 68
بد

تعداد شرکت کنندگان : 367